Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Łd 14/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-23

Skarga J. T. na bezczynność Komendanta Głównego Policji postanowił : 1. stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania skargi; 2. przekazać skargę do WSA w Warszawie zgodnie z właściwością miejscową . TP

III SAB/Łd 16/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaniechania wykonania obowiązków służbowych

II SO/Ol 1/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-07

Wniosek W. P. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość