Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SA/Wr 803/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-25

Wniosek Gminy Ś. o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 803/17

II SA/Lu 34/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Lu 33/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OW 6/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 70/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 71/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Lu 416/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-02

Sprawa ze skargi na decyzję Spółki P. Odział Ł. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Lu 645/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Spółki P. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 1409/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych K. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OW 4/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Wniosek w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej