Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SO/Gl 8/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-08-19

Wniosek F. S. o wymierzenie grzywny Fundacji ,,A’’ z siedzibą w L. za nieprzekazanie skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

I OW 107/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Gl 228/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SO/Wr 26/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-09

Wniosek F. S. o wymierzenie grzywny Fundacji A z siedzibą w L. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SAB/Wa 534/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-29

Sprawa ze skargi A. F. bezczynność Starosty [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Op 8/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-08-23

Wniosek F. S. o wymierzenie grzywny Fundacji A z siedzibą za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej