Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Łd 1095/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

III SA/Łd 1175/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

III SA/Łd 1266/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

III SA/Wr 132/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Poczty Polskiej S.A. w W. w przedmiocie uznania wniesionych zarzutów za nieuzasadnione

I SA/Gl 184/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

V SO/Wa 3/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-05

Wniosek w przedmiocie wniosku o zwolnienie z opłat abonamentowych