Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II GSK 2343/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie niepodjęcia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji o objęciu ubezpieczeniami społecznymi

III SAB/Łd 39/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie pisma skarżącego

IV SAB/Wa 104/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

III SAB/Łd 14/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sposobu rozpoznania korespondencji

II SAB/Rz 59/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 63/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-06-28

Sprawa ze skargi D. K. i J. K. w przedmiocie bezczynności w udzieleniu informacji publicznej

II SAB/Sz 78/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Morskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 82/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Morskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Łd 7/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznawania korespondencji

II SAB/Go 77/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na bezczynność E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na podstawie art. 59 § 1 w związku z art. 13 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)
1   Następne >   +2   +5   8