Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I FSK 277/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w K. w przedmiocie bezczynności organów administracji publicznej w sprawie karno

II SAB/Wa 778/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność P. S.A. z siedzibą w L. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

VII SAB/Wa 60/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego [...]

IV SAB/Wr 147/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku i wydania orzeczenia

II SAB/Lu 367/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego Nr [...] 'K' w przedmiocie wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej

VI SAB/Wa 30/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie doręczenia decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej

II SAB/Po 49/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

II SAB/Łd 65/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Go 94/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność E Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 73/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Gniewkowa w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   4