Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony

II GSK 2798/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w sprawie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

II SAB/Go 2/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność E Spółki z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej