Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Gl 24/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie przyznania renty z ogólnego stanu zdrowia i renty socjalnej

II SAB/Bd 31/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Łd 8/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie eksploatacji kruszywa poza wyznaczonym obszarem górniczym

I OZ 174/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku w przedmiocie renty specjalnej

I OZ 175/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku H. T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku w przedmiocie renty specjalnej

II SAB/Wa 122/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w K. w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie praworządności i słusznego interesu żołnierza zawodowego z wnioskami w zakresie wyciągnięcia wniosków dyscyplinarnych

II SAB/Łd 245/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 223/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-29

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA w Warszawie , sygn. akt I OSK 311/09

IV SAB/Gl 129/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. w przedmiocie wypłaty niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

II SAB/Gl 53/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Agencji Nieruchomości Rolnych w W. w przedmiocie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa
1   Następne >   2