Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Kr 66/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

III SAB/Gd 7/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Spółki Akcyjnej z siedzibą w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia

IV SAB/Wa 13/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-09

Skarga A. B. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OZ 1925/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie uchwały o wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu

III SAB/Łd 37/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców polegającą na nierozpoznaniu odwołania od decyzji

IV SAB/Wa 226/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-17

Skarga S. S. na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie wydania orzeczenia

II SAB/Wa 305/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-20

Sprawa ze skargi K. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem , sygn. akt II SAB/Wa 174/17 o odmowie uzupełnienia wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 174/17

II SAB/Op 70/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 71/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie w przedmiocie informacji publicznej

I SAB/Ol 12/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie opłat abonamentowych
1   Następne >   2