Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Wr 17/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w W. w przedmiocie niewydania decyzji o stwierdzeniu objęcia ubezpieczeniem E.L. z tytułu zawarcia ze skarżącym umowy o świadczenie usług,