Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wa 13/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-09

Skarga A. B. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku