Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol

VI SA/Wa 1037/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

IV SO/Wr 19/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego oraz zasiłku stałego

VI SA/Wa 768/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Op 100/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wynagrodzenia burmistrza

VI SA/Wa 4034/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

II SA/Ol 146/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej dotyczącej naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej

II SAB/Łd 71/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie likwidacji zabudowy i udrożnienia rowu melioracyjnego

III SA/Gd 980/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Dowódcy posterunku 280 kompanii radiotechnicznej w P. oku utrzymujące w mocy zaskarżoną przez A. P. opinię służbową

IV SA/Gl 541/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi E.K. na Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z matematyki

IV SO/Gl 8/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość między Prezydentem Miasta S. a Burmistrzem Miasta M. w sprawie dotyczącej ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   14