Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wa 340/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej