Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 835/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Bk 841/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-11

Sprawa ze skargi G. S. na pismo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przedmiocie wyników egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów na diagnostów

II SO/Go 7/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-04

Wniosek F.S. o wymierzenie grzywny Fundacji G. za nieprzekazanie skargi do sądu

III SO/Gl 8/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-08-19

Wniosek F. S. o wymierzenie grzywny Fundacji ,,A’’ z siedzibą w L. za nieprzekazanie skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Ol 4/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-30

Wniosek F. S. o wymierzenie grzywny Fundacji 'A' z siedzibą w L. za nieprzekazanie skargi

IV SO/Wr 26/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-09

Wniosek F. S. o wymierzenie grzywny Fundacji A z siedzibą w L. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Bk 7/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-09-09

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VI SAB/Wa 22/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w L. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

I SAB/Gl 27/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-12-30

Sprawa ze skargi S.K. na przewlekłość Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w B. w przedmiocie wniosku o zwrot nienależnie wyegzekwowanego obowiązku

III SA/Gd 500/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
1   Następne >   2