Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wa 720/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji . w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Bk 220/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-04-29

Skarga K. K. na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania świadectwa służby o żądanej treści

II SAB/Wa 804/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

II SA/Wa 1650/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi D. D. na orzeczenie Komendanta Powiatowego Policji w L. w przedmiocie wymierzenia kary nagany