Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Go 411/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych