Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wr 240/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VI SA/Wa 2102/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-28

Sprawa ze skargi A. W. i W. W. na niewykonanie wyroku NSA w Warszawie , sygn. akt II GSK 4596/16

III SAB/Kr 152/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozpatrzenia odwołania