Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Lu 24/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wniosku o orzeczenie przepadku pojazdu

II SA/Sz 668/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta C. w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej zasiłku stałego

II SO/Go 5/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-24

Wniosek Burmistrza o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem a Prezydentem Miasta w sprawie pomocy w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej