Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 42/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...] r., nr [...], w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OW 145/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ol 533/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi G G o wymierzenie grzywny za niewykonanie przez Wojewodę W wyroku WSA w Warszawie z dnia '[...]'r. sygn. akt I SA/Wa 890/16

II SAB/Go 158/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

II SAB/Go 157/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy