Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SAB/Wa 56/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...]

II SO/Ol 8/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-29

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego

II SAB/Gl 23/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu

VII SAB/Wa 168/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...]