Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SO/Gl 8/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-28

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o właściwość w sprawie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Kr 1367/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Kr 1616/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Kr 641/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Kr 1368/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

II SO/Bk 5/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-27

Sprawa ze skargi R.N. w związku z nieprzekazaniem w terminie skargi do sądu administracyjnego przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w W. w przedmiocie stwierdzenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi

III SA/Kr 897/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Kr 1137/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Kr 1614/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-09

Skarga 'A' S.A. z siedzibą w R. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SO/Lu 5/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-10

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość miejscową w sprawie zatrzymania prawa jazdy
1   Następne >   +2   +5   7