Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SA/Wa 389/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie cofnięcia uprawnień wynikających z przyznania licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia

III SA/Łd 687/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej