Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 161/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. O. na bezczynność Dowódcy Garnizonu [...] w przedmiocie wyznaczenia na stanowisko służbowe

II SAB/Go 35/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie przesłania wyciągu z rozkazu

III SA/Gd 304/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-19

Sprawa ze skargi P. P. na opinię Dowódcy Samodzielnej Grupy Powietrznej w przedmiocie opinii służbowej

II SAB/Wa 167/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Skarga R. K. na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w przedmiocie wniosku w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania odsetek od niewypłaconych terminowo należności finansowych po zwolnieniu ze służby

II SA/Wa 1474/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Wojsk Specjalnych w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego i dodatku służbowego w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej

II SAB/Go 36/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie powołania komisji powypadkowej

II SA/Bd 907/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego w przedmiocie wyłączenia od udziału w postępowaniu

III SA/Lu 297/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-16

WSA w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Sadurski, , , po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2004 r. na posiedzeniu M.B. na decyzję Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w przedmiocie : zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania dodatku za klasę kwalifikacyjną

II SA/Wa 1634/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi J. M. na rozkaz dzienny Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w B. w przedmiocie zawieszenia wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych

II SAB/Wa 122/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w K. w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie praworządności i słusznego interesu żołnierza zawodowego z wnioskami w zakresie wyciągnięcia wniosków dyscyplinarnych
1   Następne >   2