Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 563/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-12

Sprawa ze skargi K. P. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA nr I OSK 606/07

II SA/Wa 1211/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi R. K. na rozkaz Komendanta Miejskiego Policji w O. w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe

II SA/Ol 126/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-11

Sprawa ze skargi S. Z. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 505/05

II SA/Wa 2178/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi R. O. i Komitetu [...] o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem NSA sygn. akt I OSK 1018/13

II SAB/Wa 107/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

IV SAB/Wr 118/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zakończenia postępowania wydaniem postanowienia procesowego

II SAB/Wa 305/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-20

Sprawa ze skargi K. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem , sygn. akt II SAB/Wa 174/17 o odmowie uzupełnienia wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 174/17

II SAB/Wa 720/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji . w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Bk 220/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-04-29

Skarga K. K. na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania świadectwa służby o żądanej treści

II SAB/Wa 804/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
1   Następne >   2