Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 317/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego wypłaty uposażenia

III SAB/Lu 39/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej w C. w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego

II SA/Wa 136/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-20

Skarga D. B. na niewykonanie przez Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej w K. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1336/12

II SA/Ol 444/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-20

Sprawa ze skargi J.S. na pisma Okręgowej Komisji Lekarskiej przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w przedmiocie orzeczenia o niezdolności do służby