Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 1257/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-12-15

Sprawa ze skargi J. K. na niewykonanie przez Komendanta - Rektora Wyższej Szkoły Policji wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 149/14

I OZ 736/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku Z.S. o wymierzenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego grzywny za nieprzekazanie do sądu w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę