Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SO/Lu 10/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-29

Wniosek Z. S. o wymierzenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego grzywny za nieprzekazanie do sądu w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę