Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 980/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Dowódcy posterunku 280 kompanii radiotechnicznej w P. oku utrzymujące w mocy zaskarżoną przez A. P. opinię służbową

III SAB/Gd 4/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wydania decyzji w przedmiocie rozwiązania stosunku służbowego

II SA/Wa 265/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych . nr [...]

I OZ 276/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wyłączenia od udziału w postępowaniu

II SA/Bd 85/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-15

Sprawa ze skargi W.M. na rozporządzenie Ministra [...] w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 133, poz. 1422 ze zm.) w zakresie wykluczającym przejście żołnierzy służby nadterminowej z przewlekła hyperbilirubinemią do zawodowej służby wojskowej

I OZ 216/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

II SA/Wa 967/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-03

Sprawa ze skargi J. D. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA sygn. akt I OSK 921/05

III SO/Gd 16/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Wniosek A. P. o wymierzenie grzywny organowi za nieprzekazanie skargi na rozstrzygnięcie Dowódcy posterunku 280 kompanii radiotechnicznej w P. oku utrzymujące w mocy zaskarżoną przez A. P. opinię służbową

I OZ 215/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wyłączenia od udziału w postępowaniu

I OZ 263/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego
1   Następne >   2