Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 78/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-02-24

Sprawa ze skargi J.L. na stanowisko Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędzie Wojewódzkim

III SA/Lu 455/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-08

Sprawa ze skargi J.L. na pismo Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora generalnego [...] Urzędu Wojewódzkiego

III SA/Lu 584/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-10-18

Sprawa ze skargi H.S. na stanowisko Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie niedopuszczenia do konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora

III SA/Lu 585/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-10-18

Sprawa ze skargi H.S. na stanowisko Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie niedopuszczenia do II etapu konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora

III SA/Lu 11/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-17

Sprawa ze skargi J.L. na stanowisko Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora wydziału Urzędu Wojewódzkiego

III SA/Lu 12/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-17

Sprawa ze skargi J.L. na stanowisko Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora wydziału [...] Urzędu Wojewódzkiego

III SA/Lu 75/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-02-24

Sprawa ze skargi J.L. na stanowisko Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędzie Wojewódzkim

III SA/Lu 76/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-02-24

Sprawa ze skargi J.L. na stanowisko Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędzie Wojewódzkim

III SA/Lu 77/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-02-24

Sprawa ze skargi J.L. na stanowisko Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Urzędzie Wojewódzkim

III SA/Lu 13/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-17

Sprawa ze skargi J.L. na stanowisko Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora wydziału [...] Urzędu Wojewódzkiego
1   Następne >   2