Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

IV SA/Wr 116/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego W.-M. w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko

IV SA/Wr 117/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego W.-M. w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy