Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1055/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa Ś. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora ośrodka leczniczo