Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Łd 196/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność A Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 54/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Spółki A w udzieleniu informacji publicznej