Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Łd 18/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra [...] w przedmiocie nie rozpoznania korespondencji

I OZ 315/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wyłączenia organu administracji publicznej od załatwienia sprawy

III SAB/Łd 21/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego postanowił : 1. stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania skargi; 2. przekazać skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako właściwemu miejscowo.

II GSK 1594/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przeprowadzenia samokontroli

II GSK 1967/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi A. L., W. L., T. L., L. L. na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy przyłączeniowej

VII SAB/Wa 168/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...]

II SAB/Bd 31/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie świadczenia pieniężnego związanego ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

II SAB/Wa 107/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SAB/Ke 39/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie utrzymania starorzecza rzeki Kamiennej

IV SAB/Gl 67/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w przedmiocie dofinansowania do studiów ze środków PFRON
1   Następne >   2