Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Łd 71/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie likwidacji zabudowy i udrożnienia rowu melioracyjnego

IV SAB/Gl 38/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w zakresie wniesienia do Sądu Najwyższego skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w C. z dnia [...]r. sygn. akt [...]

II GSK 2798/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w sprawie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

II SAB/Go 2/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność E Spółki z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 584/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] S.A. z siedzibą w L. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Lu 27/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bd 102/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. w przedmiocie renty specjalnej

II SAB/Wa 751/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

Sprawa ze skargi na bezczynność PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w L. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej