Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wa 414/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do usunięcia zapisu z załącznika uchwały