Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SAB/Wa 451/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy N. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej