Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SAB/Wa 175/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SAB/Łd 89/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-14

Skarga Fundacji A w W. na bezczynność Dyrektora B Oddział w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 137/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w przedmiocie dofinansowania w ramach programu 'Student II'