Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SAB/Wa 22/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w L. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

II SO/Op 8/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-08-23

Wniosek F. S. o wymierzenie grzywny Fundacji A z siedzibą za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej