Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

II SAB/Wa 352/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-30

Skarga K. B. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej