Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wa 804/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop