Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Kr 54/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-06-05

Skarga S. J., S. S. Z. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe '[...]' sp. j. z siedzibą w J. na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowania postanowień niedozwolonych w umowach