Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Łd 21/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego postanowił : 1. stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania skargi; 2. przekazać skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako właściwemu miejscowo.