Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prokurator X

III SAB/Łd 39/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie pisma skarżącego

III SAB/Łd 21/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego postanowił : 1. stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania skargi; 2. przekazać skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako właściwemu miejscowo.

II SAB/Łd 83/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

III SAB/Łd 4/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego

III SAB/Łd 2/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie zaniechania czynności

III SAB/Łd 1/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego

III SAB/Łd 8/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego

III SAB/Łd 28/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego postanowił : 1. stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania skargi; 2. przekazać skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako właściwemu miejscowo.

II SAB/Wa 180/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Apelacyjnego w L. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

III SAB/Łd 5/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie zaniechania obowiązków służbowych
1   Następne >   2