Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Miasta X

I OZ 1925/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie uchwały o wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu