Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Skarżony Starosta X

VII SO/Wa 53/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-21

Wniosek w przedmiocie nadzoru nad wskazanym stowarzyszeniem

II SO/Bk 20/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-09-20

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Wr 282/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-19

Wniosek Wojewody D. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Powiatu Ś. a Wojewodą D. w sprawie zmiany decyzji Starosty Powiatu Ś.

II SA/Bk 248/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-04-11

Sprawa ze skargi B. J. na czynność Starosty H. w przedmiocie zwrotu nadpłaconej opłaty za kartę pojazdu

II SO/Bk 5/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-08-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu geologicznego

II SA/Wr 299/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-10

Wniosek D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W., Delegatura w L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy D. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w L., a Starostą Powiatowym w J. w sprawie usunięcia drzew ze wzgórza zamkowego w Ś., nr dz.[...] , gm. B.

II SAB/Wa 91/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Żnińskiego

III SO/Gd 5/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-08

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Starostą w sprawie dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę krajową

II SO/Gd 7/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-13

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   6