Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SO/Lu 11/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-06-21

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych

II SA/Go 597/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-21

Sprawa ze skargi H.D. na czynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przyjęcia zażalenia do rozpatrzenia

II SA/Go 598/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II SA/Wr 291/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ł. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. nr [...]

VII SA/Wa 1416/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-20

Skarga R. J. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Lu 7/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie niewydania decyzji dotyczącej budowy zjazdu z drogi krajowej do posesji

II SO/Kr 60/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-05

Wniosek J. S. o wymierzenie grzywny Ministrowi Budownictwa

II SAB/Go 76/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przedmiocie rozpatrzenia skargi

VII SAB/Wa 158/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T.

VII SA/Wa 1779/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi K.H i B.H. niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 487/06
1   Następne >   +2   +5   10