Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 1037/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

VI SA/Wa 768/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 4034/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

II SA/Ol 146/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej dotyczącej naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej

II GSK 2298/13 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie zapłaty odsetek od kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II GZ 189/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego

III SA/Kr 506/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Kr 482/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Kr 753/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 1418/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
1   Następne >   +2   6