Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami X

II SAB/Gl 53/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy

II SAB/Op 21/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Lubińskiego w przedmiocie wydania prawa jazdy

II SA/Op 200/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-05-12

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania prawa jazdy

II SA/Op 193/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-07

Sprawa ze skargi J. K. na Starostę [...] w przedmiocie nakazania wydania prawa jazdy

II SO/Bk 16/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia organu właściwego do wydania skierowania na badania psychologiczne w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami