Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym X

II SA/Op 109/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-09

Sprawa ze skargi S. G. na czynność techniczną Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie ustawienia znaku drogowego

II SO/Ol 36/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-15

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w sprawie uregulowania sytuacji prawnej pojazdu

II SO/Ol 38/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-29

Wniosek w przedmiocie uregulowania sytuacji prawnej pojazdu

III SO/Gd 2/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-26

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego dotyczącego sytuacji prawnej usuniętych z drogi pozostałości pojazdu

II GSK 1491/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie ustawienia znaku drogowego