Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6039 Inne, o symbolu podstawowym 603 X

III SO/Gd 11/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-03

Sprawa ze skargi W. P. w przedmiocie właściwości organu w sprawie zapłaty odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody na drodze powiatowej

VII SO/Wa 18/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-07

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego